Archives

Goodbyes

Pamamaalam (With Reservations)

Ah, ang sabi ko:
Kapag tuluyang tumila, ako’y kikilos