Archives

Pamamaalam (With Reservations)

Kay tagal kong napako sa dilim;
Anupa’t nagsawa
at napaisip nang malalim

Biglaang kisap ng liwanag
kasunod ang malaking alab;
At napunit ang itim na lambong

Ah, ang sabi ko:
Kapag tuluyang tumila, ako’y kikilos;
Kapag kumalas ang kulimlim,
gugulong at dadausdos.

Sakay ko ang pangarap na nabuo
habang walang awang bumubuhos ang pagluluksa ng ulap mo

Bibilisan ko ang pagtakbo
habang ang liwanag ay sumisilip
at wala pa ang humaharang mong abo

Uusad akong
nagmamadali
palayo sa’yo

-A.L.

2 Replies to “Pamamaalam (With Reservations)”

  1. Excellent write-up. I absolutely appreciate this site. Continue the good work!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *